מדיניות ביטולים והחזרים

ביטולים – המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום, כמפורט להלן:

1. ברכישת מסלול ל- 3 חודשים – אין אפשרות ביטול; 

2. ברכישת מסלולים 6 חודשים / 12 חודשים – באפשרות המזמין לסיים את ההתקשרות בסוף כל 3 חודשים ("נקודת יציאה") ולקבל זיכוי עבור  התקופה שנותרה; 

3. יובהר, כי המזמין רשאי לבטל את ההתקשרות רק בנקודת יציאה, ככל ולא מימש את זכותו או ביקש לבטל את ההתקשרות שלא בנקודת יציאה, יחול ההסכם עד לנקודת היציאה הבאה או עד סופו, בהתאם למסלול הנרכש.

4. כמו כן, בעת ביטול התקשרות כאמור, יחויב המזמין עבור התקופה בה ניתן השירות לפי עלות חודשית במסלול ל-3 חודשים.

5. התמורה הינה בגין השירותים כפי שתוארו לעיל. שירותים נוספים שיתווספו בהמשך (אם וככל שידרשו) יחויבו על פי חוזה התקשרות נוסף שיעשה בין הצדדים מבעוד מועד. 

6. כנגד תשלום התמורה תומצא למזמין חשבונית מס כדין.

× ליצירת קשר, לחצו כאן!